Page 21 - Raja-Moravia spol. s .r.o. - prezentace spole

Basic HTML Version

www.raja-moravia.com
21
FOTO JEDNATELE SPOLEČNOSTI
www.raja-moravia.com
Atypická výroba
Customized Made-to-Order Production
Sonderfertigung
Hlavní část výrobního programu dnes tvoří právě výroba atypických výrobků ( nádrží, van k hydraulickým nádržím, rámů apod.)
dle individuální projektové dokumentace našich zákazníků.
Tato výroba zahrnuje široké spektrum výrobků od řádově kilogramových až po několikatunové svařence. Samozřejmostí je
provedení materiálu v jakosti S 235 JR tak i zpracování nerezového materiálu. Ke všem nádržím a vanám je dodávám certifikát
o provedené zkoušce těsnosti. Z hlediska povrchových úprav jsme zvyklí dodávat zboží se všemi standardními barvami určenými
pro hydraulické kapaliny, nebo speciálními barvami dle specifických požadavků zákazníků.
At present, the main portion of our production program
consists of the manufacture of atypical products (containers
and tubs to hydraulic tanks, frames, etc.) after individual
customers’ project documentation.
This customized production includes a broad spectrum of
products ranging from several kilograms to welded pieces
weighing several tons. The platform of our regular industrial
activities includes machining of common steel S 235 JR as well
as stainless steel 1.4301 or 1.4571. The finishing work on our
products is done using coating systems that are resistant to
mineral oils or paints according to customer’s specifications.
All our tanks and tubs are delivered with a Certificate of Leak
Testing.
Der Schwerpunkt des Produktionsprogramms liegt heutzutage
eben inder Fertigung von Sonderprodukten (Behälter,Ölwannen
für Hydraulikbehälter, Grundrahmen usw.) laut individueller
von unseren Kunden beigestellter Projektdokumentation.
Diese Produktion umfasst eine breite Palette von Erzeugnissen;
Schweißteile - in der Größenordnung mit einem Gewicht von
einem Kilo bis zu einigen Tonnen. Selbstverständlich ist für uns
dieBearbeitung von sowohl üblicher Stahlgüte S235 JR,als auch
Edelstahl 1.4301, bzw. 1.4571.Die Oberflächenbehandlung der
Produkte erfolgt mit mineralölbeständigen Anstrichsystemen
oder mit Farbtypen nach spezifischen Kundenanforderungen.
Zu allen Behältern und Ölwannen wird ein Zertifikat über
durchgeführte Dichtigkeitsprüfung mitgeliefert.