Page 26 - Raja-Moravia spol. s .r.o. - prezentace spole

Basic HTML Version

26
Kvalita a certifikace
Quality and Certification
Qualität und Zertifizierung
Přestože je od roku 2007 společnost certifikována dle systému řízení ISO 9001:2001, je neustále kladen velký důraz na jeho
zlepšování. Zásadní změnou přijatou v posledních letech bylo rozšíření standardní kontroly kvality výrobků o zavedení další
nezávislé procesní kontroly kvality. Tímto se podařilo docílit zásadního zeefektivnění odstraňování problémů vad výrobků.
Chápeme, že stěžejní výrobní operací je proces svařování a proto všechny operace s ním spojené se řídí normou ISO 3834-3
a podléhají přísnému dohledu našich svářecích inženýrů. Důraz je kladen na plnění všech individuálních požadavků našich
zákazníků při tomto procesu.
Vzhledem ke směrům, které Česká republika v rámci Evropské Unie v ohledech na ochranu životního prostředí je ve střednědobém
plánu naší společnosti také zavedení a certifikace samostatného systému ochrany enviromentu ISO 14001.
Although we have been holding the ISO 9001:2009 Certificate
since 2007, our improvement efforts never cease to be in the
center of our attention. One of the fundamental changes
adopted lately is our expanded quality control process and
implementation of an additional, independent production
quality control, which helps us improve the effectiveness of
our production quality considerably.
We understand that being in this line of business calls for
conformity to ISO 3834-3 standards for all operations involving
welding and related operations under strict supervision of our
welding engineers. Much emphasis is therefore being put
on meeting all the individual requirements of our customers
during these processes.
In view of the importance of environmental protection, our
Company’s mid-term plan includes implementation and
certification of an independent environmental protection
system in accordance with ISO 14001:2008 standards.
Obwohl die Gesellschaft seit 2007 nach QM-System ISO
9001:2009 zertifiziert ist, es wird nach wie vor auf seine
andauernde Verbesserung geachtet. Eine grundlegende
Änderung, die in den letzten Jahren getroffen wurde, war
eine Ausbreitung der Qualitätskontrolle und Einführung einer
weiteren unabhängigen Qualitätszwischenprüfung. Dadurch
erzielten wir eine höhere Effizienz der Produktionsqualität.
Wir sind der Tatsache bewusst, dass der Schweißprozess
den Schwerpunkt der Produktion darstellt und aus
diesem Grund unterliegen alle mit dem Schweißverfahren
zusammenhängenden Prozesse ISO 3834-3 sowie einer
strengen Aufsicht unserer Schweißingenieure. Ein großes
Augenmerk wird auf die Erfüllung aller individuellen sich auf
diesen Prozess bezogenen Kundenwünsche gelegt.
In Bezug auf die Umweltschutzrelevanz wird in unserer
Gesellschaft mittelfristig ein selbständiges Umweltschutz-
Managementsystem eingeführt und nach ISO 14001:2008
zertifiziert werden.