Page 3 - Raja-Moravia spol. s .r.o. - prezentace spole

Basic HTML Version

3
www.raja-moravia.com
Content
Profil ................................................................... 4
Abteilung Produktion Tanks Hydraulik ............... 6
Standard Behälter-typ ...................................... 9
TypWN .............................................................. 10
Typ AN .............................................................. 12
TypeWH .............................................................14
Type BN ............................................................. 15
Standard - Bohrangen ...................................... 16
Reinigungsdeckel .............................................. 17
Ölwanne ............................................................ 18
Typbezeichnung Universal-Ölauffangwannen ..... 19
Zuberhör för Ölwanne ........................................ 19
Sonderfertigung ................................................. 21
? ...................................................................... 22
Division Metallbearbeitung ................................ 25
Quality and Certification ..................................... 26
Závěr ................................................................ 28
Reference ......................................................... 29
Kontakte .......................................................... 30
Obsah
Představení společnosti
Divize kovovýroba
Standardní typ nádrží
Typ WN
Typ AN
Typ WH
Typ BN
Standardní vrtání
Čistící víka
Olejová vana
Značení standardních olejových van
Příslušenství olejových van
Atypická výroba
?
Divize kovoobrábění
Kvalita a certifikace
Závěr
Reference
Kontakty
Company Profile
Division production tanks hydraulics
Standard tanks
Type WN
Type AN
Type WH
Type BN
Standard drilling
Cleaning corner
Oil sump
Model type standart oil-sumps
Accessories for oil-sumps
Customized Made-to-Order Production
?
The Machining Division
Quality and Certification
Závěr
Reference
Contacts
Inhalt