Page 6 - Raja-Moravia spol. s .r.o. - prezentace spole

Basic HTML Version

6
Divize kovovýroba
Division production tanks hydraulics
Abteilung Produktion Tanks Hydraulik
Od vzniku společnosti a přenesení původního výrobního programu spol. Rahmen Jansen GmbH, Germany do
České republiky je stěžejním výrobním programem výroba standardních, nestandardních nádrží a veškerého příslušenství,
jako jsou vany k hydraulickým nádržím a základové rámy pro hydraulické systémy. Pracujeme jak s běžným materiálem, tak i
s nerezovými materiály, čemuž se následně uzpůsobují výrobní postupy.
Výrobní technologie, které v roce 1994 přesunula z původního podniku ve Werdholu ( Germany ) bývalá mateřská společnost
Rahmen Jansen GmbH vytvořily pevný základ dnešního fungování společnosti. Jednalo se o přesun všech výrobních technologií,
potřebných pro zajištění výroby, a to od dělení materiálu, až po konečnou povrchovou úpravu. Od roku 2004 byly nastartovány
změny směřující ke zlepšení efektivity a kvality produkce, zejména postupným zvětšováním výrobní haly a instalací nových zařízení
jako např. moderního tryskacího boxu splňující veškeré požadavky na kvalitu opracování sestaveného výrobku. Samozřejmostí
je dodržování stanovených technologických postupů včetně časových norem, jejichž cílem je dodržování časových norem mezi
otryskáním a lakováním výrobku.
Naše výrobní procesy podléhají přísné kontrole ze strany našich odběratelů – zejména nadnárodních firem produkujících
hydraulické systémy. Našim stálým zákazníkům umožňujeme kontrolu výrobků během výrobního procesu, tak aby měl zákazník
přesné informace o kvalitě i o stavu dokončení svého zboží.
Zvláštní pozornost věnuje managment společnosti lidským zdrojům, což mělo za následek vybudování kvalitního kolektivu
zaměstnanců. Podařilo se nám vybudovat tým odborníků na jednotlivých pracovních pozicích, kteří díky svým dlouholetým
zkušenostem jsou schopni flexibilně reagovat na požadavky zákazníků. Aplikace tohoto směru a zásad se projevily zejména na
úseku technických pracovníků v oblasti konstrukce, kde jsme dnes schopni velmi často řešit problémy projektové dokumentace
výrobků našich odběratelů ještě před tím než je zahájena výroba samotná, a také v úseku řízení kvality, a to jak na úseku průběžné
kontroly prováděné během výrobních procesů, tak i výstupní kontrole hotového výrobku připraveného k expedici k zákazníkovi.
V následujících letech bude dokončena modernizace společnosti, což bude zahrnovat především výstavbu další části výrobní
haly, jejímž cílem je především zabezpečit možnost realizovat zde výrobky či díly až do celkové hmotnosti 15 tun.